Γιοβάννα Λύκου

The Tastemakers: Γιοβάννα Λύκου

The Tastemakers: προσωπικότητες που καθορίζουν τις τάσεις στη γαστρονομία (και όχι μόνο). Αυτή την εβδομάδα συναντάμε τη Γιοβάννα Λύκου.

The Tastemakers: Νένα Ισμυρνόγλου

The Tastemakers: προσωπικότητες που καθορίζουν τις τάσεις στη γαστρονομία (και όχι μόνο). Αυτή την εβδομάδα συναντάμε τη Νένα Ισμυρνόγλου.