Εντατικό τμήμα Μαρτίου στο WSPC

Εντατικό τμήμα Μαρτίου στο WSPC

Η διοίκηση του W.S.P.C. ανακοινώνει την διεξαγωγή νέου ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιπέδου 1 / WSET Foundation Award στην Αθήνα τον Μάρτιο 2013.

Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα του εντατικού τμήματος Επιπέδου 1 (WSET Qualifications: Foundation Award):

Σάββατο 09/03/131ο Μάθημα

Κυριακή 10/03/13 : 2ο Μάθημα

Τετάρτη 27/03/13 : Εξετάσεις 


Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι 12:00 – 17:00

Ώρες Εξετάσεων : 17:00 – 20:00  


Εισηγητής Τμήματος: Κος. Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW


ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά (210 98 82 540 & 544), μέσω φαξ (210 98 82 482), ή και με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: [email protected]). Τα δίδακτρα, ανά επίπεδο σπουδών, προκαταβάλλονται κατά την διαδικασία της εγγραφής προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτής.

Ημερομηνίες Εγγραφής Επιπέδου 1: 18 Φεβρουαρίου 2013 – 4 Μαρτίου 2013