Αυστηρά για σοκολατόβιους! Μετά από 80 χρόνια δημιουργήθηκε νέα γεύση σοκολάτας

Ελβετικός οίκος ανακοίνωσε για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια τη δημιουργία ενός νέου είδους σοκολάτας.