Όροι χρήσης

Στόχος μας η δική σας ενημέρωση , διασκέδαση και δημιουργία στο χώρο της μαγειρικής, εστίασης και γαστρονομικής διερεύνησης. Με την πεποίθηση ότι η φαντασία και το μεράκι αποτελούν τα βασικά συστατικά του ιστοτόπου για την δική σας χρήση, το μόνο που σας ζητούμε είναι να λάβετε υπ΄όψιν σας, κάθε φορά που επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας, και να ακολουθείτε τους εξής όρους: Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου ( δομή, σχέδια, εικόνες , κείμενα , λογότυπα, εμπορικά και ηχητικά σήματα, προϊοντα, υπηρεσίες ), αποτελούν αντικείμενο προστασίας κατά την ελληνική , κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και έτσι απαγορεύονται οι , με οποιοδήποτε τρόπο,αναπαραγωγή, λήψη, διανομή, επεξεργασία, μετάδοση ,ανάρτηση, διαφήμιση και εν γένει χρήση του χωρίς την έγγραφη άδεια του Αναστάσιου Γ. Αντωνίου. Ο παρόν ιστότοπος ( στο εξής, χάριν συντομίας : ο μαμά πεινάω ) καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εγκυρότητα και ακρίβεια σε κάθε πληροφορία, ενημέρωση και στοιχείο του περιεχομένου του, ωστόσο δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις για τους λόγους αυτούς, η δε χρήση του ιστότοπου αυτού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη και επισκέπτη. Ο μαμά πεινάω καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια , επίσης, για την ασφαλή πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους με υψηλά πρότυπα λειτουργίας, ωστόσο δεν ασκεί έλεγχο στους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτόν και ακολούθως δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και την λειτουργία των ιστοτόπων αυτών ( συνδέσμων).Η μετάβαση σε ιστότοπους άλλους εκτός του μαμά πεινάω γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, επισκέπτη. Ο μαμά πεινάω δεσμεύεται να προστατεύει εύλογα, με τα μέσα που διαθέτει, το ηλεκτρονικό απόρρητο του χρήστη , επισκέπτη, δεδομένου ότι σκοπός της πολιτικής απορρήτου του είναι η ενημέρωση του χρήστη , επισκέπτη για τους τύπους πληροφοριών που συλλέγει, τον τρόπο χρήσεως των πληροφοριών αυτών και τις σχετιές επιλογές του χρήστη , επισκέπτη. Έτσι, επισημαίνεται ότι ο μαμά πεινάω δεν ζητά τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών , επισκεπτών για να αποκτήσουν οι τελευταίοι πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Τυχόν διενεργούμενοι διαγωνισμοί που προβάλλονται από τον μαμά πεινάω γίνονται με ευθύνη του χρήστη και των εκάστοτε διοργανωτών χωρίς να εμπλέκεται , με οποιοδήποτε τρόπο, ο μαμά πεινάω.Συνεπώς η τυχόν καταχώρηση προσωπικών στιχείων των χρηστών , επισκεπτών αποτελέι άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας και αφορά στον δικό τους κύκλο ευθύνης. Κάθε χρήστης, επισκέπτης δικαιούται πρόσβαση σε τυχόν αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία του , καθώς επίισης δικαιούται να αναφέρει με σαφή τρόπο την πρόθεσή του για τροποποίηση, συμπλήρωση ή διαγραφή των στοιχείων αυτών , στο μέτρο που έχουν καταχωρηθεί από το μαμά πεινάω.